Маркетингово проучване

2 000,00 лв.

Категория:

Описание

 • Маркетинговото изследване е първата стъпка и основата на ефективното взимане на
  решения. То представлява система от методологични инструменти за събиране и
  обработка на данни, необходими за откриване и решаване на проблемите, свързани с
  маркетинга.
  Изследванията могат да се сведат до два основни типа: количествени и качествени.
  Всеки вид има своите силни и слаби страни и би дал различен тип информация. Така
  те взаимно се допълват и би следвало да бъдат използвани, без единия да изключва
  другия и обратно.
  Какво можем да направим за Вас?
  анализ на потребностите,
  намиране на информационни източници,
  набиране на информация (изработване на анкети, провеждане на тестове,
  провеждане на интервюта),
  анализ на информацията,
  използване на информацията (проследяване на зависимости, изготвяне на доклади).