Реклама

Brand Market Marketing

Много голям брой фирми, работещи в България, нямат възможност да поддържат собствен рекламен отдел и са принудени да се обърнат към студия или агенции, занимаващи се с реклама.

Всички те ще предложат рекламиране на вашия продукт или услуга в каналите за масова комуникация, но не всеки може да накара клиента да купи. Голяма част от посланията са неефективни, защото са разработени от хора, занимаващи се само с реклама.

Защо при нас е различно?

За да постигнем максимална възвръщаемост на средствата, вложени в рекламни кампании, ние разработваме рекламния продукт в унисон с маркетинговия микс на фирмата и разглеждаме всички процеси заедно. Нашите специалисти знаят много добре, че рекламата не е изкуство, а продажба и това, което предопределя решението на потребителите да купят или не, е съдържанието на вашата реклама, а не нейната форма.