Сливания и Придобивания

Brand Market Marketing

     Седем години след финансовата криза ефектите и върху компаниите и пазарите до голяма степен са избледнели. Натрупаните парични резерви, ниските лихвени нива и цялостният ръст на капиталовите пазари предизвикват нарастване на сливанията и придобиванията в повечето икономически отрасли. Ръководителите на компаниите знаят, че тези условия няма да се задържат вечно, поради което се стремят да сключат сделки възможно най-бързо.

    Ако се запази този темп на M&A за 2015 година, стойността им в световен мащаб ще надхвърли 3,6 трилн. долара.

    Сливанията и придобиванията с конкуренти могат да подобрят маржовете на печалба и възможностите за растеж.